Style

Sztuki walki przez lata były doskonalone w rożnych zakątkach Chin - stąd obserwujemy bardzo dużą różnorodność w technikach obronnych z tego zakątka świata. Styl który jest wiodącym w naszym Stowarzyszeniu nosi nazwę Pak Hok. Techniki związane z tą sztuką  samoobrony zostały opracowane w północnej części Chin. Style z tego rejonu charakteryzują się długimi technikami (preferowana jest obrona i atak z dużego dystansu), drugim elementem wyróżniającym styl Pak Hok jest stosowanie niskich prostych pod względem technicznym kopnięć. Niskie kopnięcia pomimo małej widowiskowości pozwalają na realne zastosowanie w walce – przy minimalnej sprawności fizycznej.

W początkowej fazie nauki szybkie postępy i widoczne efekty zachęcają dorosłych, młodzież i dzieci do uprawiania tej dyscypliny sportu.  Nie znaczy to jednak, że styl ten jest ubogi i nie można w nim odnaleźć smaku prawdziwego Kung Fu. Wręcz przeciwnie, w drugiej fazie nauki adepci poznają formy – czyli zbiory technik o bardzo skomplikowanej strukturze, które pozwalają na doskonalenie własnego ciała jak i kształtowanie sfery psychicznej. Podstawowa forma ze stylu Pak Hok składa się z około siedemdziesięciu pięciu złożonych technik. Każdy ruch jest opracowany tak by wprawić ciało ćwiczącego w odpowiedni rytm służący do wyprowadzenia odpowiedniej techniki.  Rozwiązania te znalazły uznanie nie tylko w Chinach ale również w społeczeństwach zachodnich. Stąd bardzo duża popularność tej sztuki wśród ćwiczących, a najlepszym przykładem tego są osiągnięcia członków Polskiego Stowarzyszenia Pak Hok Kung Fu. W latach 1994 – 2004 członkowie Stowarzyszenia zdobyli w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski i na innych turniejach w kraju 21 medali z tego 6 złotych medali, 3 srebrne medale i 12 medali brązowych. Równie imponująca jak liczba medali jest liczba instruktorów, którzy zdali państwowe egzaminy uprawniające do prowadzenia zajęć z zakresu Kung Fu – w chwili obecnej 8 instruktorów. Z tej grupy trzech osiągnęło stopnie mistrzowskie potwierdzone przez międzynarodowe organizacje.

Drugim wiodącym stylem w Polskim Stowarzyszeniu Pak Hok Kung Fu jest Chin-Na – przez twórców nazywana Chińskim Ju Jitsu. Techniki zawarte w tej odmianie Kung Fu zawierają szereg technik obezwładniających stosowanych w celu samoobrony. Najpopularniejsze z nich to dźwignie, obalenia i niskie kopnięcia w bardzo krótkim dystansie. Często w Chin Na wykorzystywane są kolana oraz łokcie, które stanowią skuteczną obronę przeciw napastnikom.

Dźwignie w stylu Chin Na charakteryzują się miękkością wykonania i dużą finezją, co pozwala na łatwość zastosowania dowolnie wybranej techniki przy minimalnym użyciu siły fizycznej.

Styl ten jest preferowany przez osoby o mniejszej tężyźnie fizycznej, w szczególności tego rodzaju techniki upodobały sobie panie. Przewagę Chin Na nad innymi stylami z tej grupy takimi Aikido, Judo stanowi zastosowanie szeregu niskich kopnięć. Często tego typu kopnięcia stosowane są również w parterze, co czyni tę dyscyplinę bardzo urozmaiconą i wymagają.

Trzecim stylem uprawianym w naszym Stowarzyszeniu jest „Długa Pięść” styl ten można podciągnąć pod zespół technik sportowo użytkowych. Występują tu zarówno techniki ręczne jak i układy wykorzystujące różne kopnięcia. Uniwersalność tego stylu doprowadziła do jego dużej popularności i zaszeregowania do dyscyplin sportowych. Układy technik potocznie zwane formami są krótkie i wykonywane na czas, a cechą charakterystyczną tych form jest rozpoczęcie i zakończenie pokazu idealnie w tym samym miejscu.

Taka różnorodność styli nasuwa pytanie jak można ćwiczyć tak wiele technik i czy wymagany jest do tego odpowiedni sprzęt. Wszystkie sekcje Stowarzyszenia dysponują odpowiednim zapleczem do uprawiania wymienionych styli. W stylu Chin Na gdzie często dochodzi do konfrontacji w parterze i wymagana jest umiejętność padów ćwiczenia odbywają się na macie. W przygotowaniach do walk w full contact używany jest profesjonalny sprzęt ochronny tj. kaski, półpancerze, rękawice, nagolenniki, suspensory – które zapewnia Stowarzyszenie. W trakcie ćwiczeń technik jest możliwość skorzystania z łap zarówno przy kombinacjach ręcznych jak i układach wykorzystujących nogi. Pełne zaopatrzenie w sprzęt do treningów pozwala na szybsze podnoszenie umiejętności i zwiększa bezpieczeństwo treningów. 

Charakterystyka styli dominujących w Polskim Stowarzyszeniu Pak Hok Kung Fu pozwala na  odnalezienie swojego hobby, które można rozwijać latami dla podtrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Jest to znakomity sposób na odreagowanie stresów dnia codziennego i znalezienie nowych przyjaźni.

Nie tylko dorośli mogą uczestniczyć w zajęciach Kung Fu również dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym znajdują na zajęciach możliwość dobrej zabawy i  podniesienia sprawności fizycznej.