Historia sekcji

W 1996 roku w ramach Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk Walki zaczęła działać organizacja regulaminowa o nazwie Polskie Stowarzyszenie Pak-Hok Kung Fu. Od 1999 roku Polskie Stowarzyszenie Pak-Hok Kung Fu zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel propagowanie kultury fizycznej na terenie całego kraju poprzez rozwijanie sportów obronnych. W ramach tych działań zorganizowano liczne sekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzono szereg szkoleń. Wszystkie organizowane przez nas zajęcia są prowadzone pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów, którzy prowadzili szkolenia m.in. dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Głównym elementem szkolenia są zajęcia ogólnorozwojowe i sportowe realizowane na salach gimnastycznych warszawskich szkół, przedszkoli i ośrodków kultury. Poprzez charakter i specyfikę wschodnich sztuk walki przyciągamy do naszych sekcji młodych ludzi dając im możliwość pożytecznego spędzenia wolnego czasu. W wielu sekcjach ćwiczą również ludzie dorośli, co pozwala na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

Duże zainteresowanie ćwiczących skłoniło Polskie Stowarzyszenie Pak-Hok Kung fu do uczestniczenia w wielu imprezach sportowych oraz do organizacji własnych zawodów, które zostały zorganizowane na Ursynowie z udziałem lokalnych środków przekazu i zgodnie z oczekiwaniami przyciągnęły dużą liczbę sympatyków.