Zajęcia

Grupy przedszkolne
Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz zabaw i gier ruchowych z elementami kung fu. Celem zajęć jest usprawnianie aparatu ruchowego, koordynacji ruchowej, utrwalanie nawyku prawidłowej postawy podczas codziennych czynności, rozwijanie umiejętności ruchowych (szybkości, siły, zwinności, równowagi , wytrzymałości).  Ważnym elementem naszych zajęć jest także oddziaływanie wychowawcze, realizowane poprzez kształtowanie w dzieciach motywacji do podejmowania samodzielnych działań, wzmacnianie wiary we własne możliwości, panowania nad emocjami w czasie ćwiczeń oraz w codziennym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i szkolnym.
 
Szkoła Podstawowa
W tej grupie wiekowej skupiamy się na rozwijaniu kondycji fizycznej, poznawaniu i utrwalaniu technik z tradycyjnych stylów kung fu.  Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym to nie tylko doskonała zabawa, utrwalenie wcześniej nabytych umiejętności oraz technik, ale także możliwość sprawdzenie swoich sił podczas zawodów sportowych rangi Zawodów Międzysekcyjnych oraz Mistrzostw Polski. 
 
Młodzież i dorośli
Zajęcia dostosowane są do grupy wiekowej oraz indywidualnych możliwości fizycznych uczestników. Każdy może znaleźć coś dla siebie wybierając pomiędzy treningami w sekcji tradycyjnej lub sportowej.  Zajęcia stanowią doskonałą możliwość rozwijania sprawności fizycznej, ale również mogą okazać się wspaniałym sposobem na odreagowanie stresu i wprowadzenie się w dobry nastrój. 

Lista artykułów:
Miejsca i terminy
Druki